Page 7 - PiledArms 6 2020
P. 7

 THE PILED ARMS
 Beste leden,
Graag delen we met jullie het probleem waar wij als bestuur nu voor staan en waarbij we jullie hulp nodig hebben. Het is al eerder uitgebreid beschreven in clubblad 4.
Wij zoeken met grote spoed meerdere clubleden die bereid zijn te helpen om het Piled Arms in stand te houden.
Vanaf volgend jaar gaat het blad een andere vorm
HOE VERDER VANAF 2021?
met betrekking tot de Btw (op jaarbasis ca. 3500) die de club ook al vanaf 2020 moet dragen. Kortom: een professionele vormgever is niet haalbaar, zonder dat er contributieverhoging aan vast zit.
Vanaf volgend jaar zullen we het daarom met ander- soortige vormgeving moeten doen en zullen we gaan opmaken met een online opmaaksysteem. Dit is een zeer laagdrempelige methode om een blad
De Piled Arms dreigt te verdwijnen
samen te stellen met meerdere personen tegelijk. Met elkaar vul je het basismodel en als iedereen zijn stukje heeft geplaatst is het blad klaar voor de drukker. Zo sim-
aannemen. Onze eigen Annet was de vormgever van de Piled Arms, en na 8 jaar trouwe dienst aan de club zit haar termijn erop. Wij zijn ontzettend blij en dank- baar voor de kwaliteit die zij aan het clubleven heeft bijgedragen.
Nu is het tijd om een nieuwe vormgever te vinden. Vormgeving is een vak apart en hier zijn speciale vaardigheden voor nodig. Als bestuur zijn we op zoek geweest naar deze vaardigheden binnen de club, maar helaas hebben we geen vrijwilligers kun- nen vinden. We zijn dus genoodzaakt geweest om rondvraag te doen “in de markt” bij professionele vormgevers. We hebben verschillende aanbiedin- gen gekregen en de kosten daarvan zijn aanzienlijk. Om een plaatje te schetsen: de kosten gaan in het goedkoopste geval met € 2.800,- per jaar omhoog. Als bestuur zijn we erover eens dat die kosten te hoog zijn, mede gezien de extra structurele kosten
pel is het. Kan je een keer niet dan kan een ander het eenvoudig van je overnemen. Natuurlijk moet er een beetje sturing en overzicht zijn maar ook dat zou iedereen kunnen.
Vind je dat je best wel iets voor de club kan doen geef jezelf dan op maar vraag vooral ook je part- ner of kinderen of die willen helpen.
nog twee Piled Arms te gaan...
Alle geïnteresseerden worden natuurlijk goed bege- leid en als het toch niet je ding is stop je er gewoon weer mee.
Reacties mailen naar Peter Staring alg-secretaris@bsa-oc.com
   167
   OPLOSSING EENHOORNPUZZEL
De oplossing van de puzzel
uit het vorige nummer is: MOTORVIRUSKRUISBESMETTING
De prijs is gewonnen door Henk Slegers
Henk heeft zijn T-shirt al ontvangen en is er zichtbaar blij mee! Van harte gefeliciteerd!
                5   6   7   8   9