Page 4 - PiledArms 6 2020
P. 4

  VAN DE VOORZITTER
 Dit jaar is ons jubileumjaar; onze club bestaat 45 jaar. Op alle nummers van The Piled Arms staat het feestelijke logo, dus het kan niemand ontgaan
zijn. De feestelijke sfeer die bij zo’n mijlpaal hoort, laat echter
op zich wachten. Zou dat komen omdat we steeds worden opgeroepen
vooral geen feestjes te bezoeken?
Afgelopen week was in het nieuws dat de economie in het tweede kwartaal maar liefst 8,5 % is gekrompen. Daarbij werd door een deskundige van het Centraal Bureau voor de Statistiek met een zuur gezicht aangehaald dat dit
rampzalig is en nooit eerder vertoond.
Ik realiseerde mij na dit nieuwsbericht dat wij als club
enorm hebben meegeholpen aan die krimp. Onze pen- ningmeester heeft geen bijdragen kunnen uitkeren aan de ritorganisatoren voor appelgebak en koffie. Ook hebben onze leden veel minder benzine gebruikt en nau-
welijks banden versleten.
Maar het rampzalige van die krimp zit hem volgens mij niet
in het financiële aspect. De penningmeester houdt dat budget gewoon nog even over en onze leden krijgen dat overtollige geld
vast wel een keer op.
Maar wat ik veel erger vind, is dat wij elkaar niet meer zien. Ons zeer actieve landelijke netwerk van BSA-vrienden ligt al bijna een half jaar plat. Inmiddels
zijn het voorjaar en de zomer voorbij en er is op dit moment
geen zicht op dat alles weer gewoon wordt.
Ondanks alle berichten over het rondwaren van het virus gaat de Internationale BSA Rally in Tsjechië voorals- nog gewoon door. Onlangs werd bekend dat Britten die van het vasteland terugkomen twee weken in quaran- taine moeten blijven. Geen aanlokkelijk vooruitzicht voor de Britse rijders die een weekje naar Tsjechië willen, om daarna twee weken huisarrest te krijgen...
Maar gelukkig is er ook een lichtpuntje: we mogen weer evenemen-
ten organiseren. In augustus vond de Maas en Waalrit plaats en in september staat het Septembertreffen in Voorthuizen op het programma, waar we ons 45-jarig jubileum vieren. Uiteraard houden we ons daar aan alle regels met betrekking tot Corona- hygiëne, dus werk daar ook allemaal aan mee en meld je van tevoren aan.
Al had ik me het jubileumjaar van onze club anders voorgesteld, we gaan er even- goed een mooi Septembertreffen van maken!
Leave it to your BSA!
   164
Aad Otte ■
C
O
-
N
E
A
E
S
L
A
B
N
D
2
0
45 Jaar
2
1
9
7
5
45
45
Jaar
Jaar
D
E
C
E
R
L
O
N
-
D
A
S
B
5
N
0
2
0
-
5
7
1
9
A
-
R
45 Jaar
N
0
-
2
-
A
S
B
O
C
N
E
D
E
R
L
A
N
D
1
9
7
0
5
0
2
45 Jaar
E
D
E
R
-
L
A
D
2
N
C
D
O
-
A
S
B
0
2
0
2
7
9
1
   2   3   4   5   6