Page 16 - PiledArms 6 2020
P. 16

BSA YOUNGSTERS WEEKEND – VERSLAGEN
    176
 BSA YOUNGSTERS WEEKEND – 24 JULI T/M 26 JULI 2020
   Na maanden over en weer contact vond dan eindelijk het ‘BSA Youngsters’ week- end plaats. Al maanden ervoor speelde de gedachte door mijn hoofd: “hoe krijgen we toch meer jongeren naar de treffens toe?” Door contact te leggen met een aantal mede-youngsters kwam al snel de con- clusie: “we kennen elkaar nauwelijks en verbinding en contact is de sleutel”. Tot mijn vreugde is dit treffen gelukt en animo om hierover verslag te doen voor het blad was dan ook groots. Ik nodig u graag uit om hieronder de persoonlijke verslagen te
lezen van diverse deelnemers. Ik sluit mij aan bij al deze prachtige woorden. Graag neem ik nog wel van de gelegenheid gebruik om Dennis Zijlstra en zijn familie te bedanken voor de organisatie en gastvrij- heid. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een onbezorgd en een hele leuke tijd hebben gehad.
Uiteraard hoop ik dat dit een goede sti- mulans is geweest en we elkaar zien op bijvoorbeeld het septembertreffen.
Voor nu wens ik u veel leesplezier.
Victor van Elst 31 Jaar
   BSA YOUNGSTERS WEEKEND DOOR DENNIS ZIJLSTRA
Zoals eerder in de Piled Arms is beschreven (jaargang 45 – 2019 - nr.7 ) is gedurende de Internationale Rally van 2019 in Engeland min of meer spontaan de BSA Youngsters ont- staan. Tijdens de Diner en Dance kwam het idee om met de jongeren tijdens de IR een ritje te gaan maken. Maar waarom alleen jon- geren ....? “We zien elkaar al jaren. Elke IR weer. We zien elkaar ouder worden, maar wie is die andere jongere eigenlijk? Zou zo’n ritje hel- pen om elkaar eens te spreken?” Ja, het heeft geholpen.
BSA Owners Club’ stil. Maar het eerste club- treffen kwam wel steeds dichterbij. “Maar ik ken nog steeds maar weinig andere jongeren. En zeg nou zelf veel jongeren zie je ook niet op de tourritten en treffen van de club.”
Sinds vorig jaar augustus is de Youngsters Facebook groep geleidelijk gegroeid met jongeren van over de hele wereld. Door COVID-19 lagen de treffen van de ‘Nederland
Dus ik heb gekeken naar de mogelijkheden om op korte termijn. In de zomervakantie, een weekend te organiseren om de Youngsters van de grote club samen te brengen.
Er werd een idee geplaatst. Een BSA Youngsters weekend. Een “kennismakings weekend”. “Hé, dat lijkt me wel wat. En mis- schien kunnen we dan ook afspreken om naar een treffen te gaan.”
Dennis Zijlstra 34 Jaar
   14   15   16   17   18