Page 8 - PiledArms 1 2020
P. 8

 Alcoholprobleem - deel 1
  Door:
Sjef van Giersbergen
Hieronder mijn vertaling van een publicatie over ethanol, in “Oldtimer Praxis” uit 2014/2015. Geplaatst In het Volvo Klassieker Magazine en het blad van de Jaguar Owners Club. Wellicht voer voor de komende discussie. Inmiddels is competition 102 geschiedenis, maar komen ecomaxx en Tanqyou erbij. Van Shell V-power ligt het octaangetal een stuk lager. Ondanks de relativeringen in het artikel krijgen Mijn Volvo Amazon combi en Bsa WD steevast BP 98 ultimate. Op de pomp stond onlangs ineens E5. Navraag bij BP leverde, kortgezegd, het volgende antwoord op: E5 is binnen het gehanteerde begrippenkader de laagste categorie en wordt daarom vermeld, want er bestaat geen E0. BP ultimate met de aanduiding E5 bevat nog steeds geen ethanol. Maar, voor hoelang?
  In het Duitse magazine Oldtimer Markt verscheen afgelopen jaren een artikelenreeks over de brandstof ethanol. Deze ethylalcohol ontstaat door vergisting van suikers, net als de alcohol in bier, wijn en gedistilleerd.
In een drietal afleveringen werden res- pectievelijk achtergronden belicht, praktijktests beschreven, en conclusies getrokken.
In Volvo Klassieker Magazine 47 en 48 een samenvatting van deze publicatie, hier en daar voorzien van enkele weglatingen of toevoegingen. Allereerst een schets van ontwikkelingen en (mogelijke) problemen met ethanol.
De volgende keer over praktijkervaringen, feiten en fictie.
In 2011 werden Duitse automobilisten bij wet verplicht tot alcoholconsumptie, tenminste aan de pomp. Ingegeven door Europese milieudoelstellingen bevatte de nieuwe E10 benzine tot 10 % bio ethanol. De regering in Berlijn delegeerde de voorlichting: autofabrikanten zouden ongeruste automobilisten uitsluitsel geven over de geschiktheid van hun modellen, olieconcerns moesten per internet of aan de pomp informeren. Om allerlei rede- nen kwam dit onvoldoende van de grond, waarbij met name het oudere voertuig- bestand er bij inschoot. Immers, geen enkele fabrikant gaat al zijn vroegere modellen testen, misschien uitgerust met anderssoortige materialen of niet meer originele onderdelen. Paniek was het gevolg, hetgeen zich uitte in zwaar tegen- vallende verkoopcijfers.
Het verbruik van E10 ligt 2% hoger dan bij E5 (Super 95). Alcohol rijdt per definitie schadelijker dan benzine. Het ontbrandt weliswaar snel, maar de calo- rische waarde bedraagt slechts 60 % van die van benzine. Daarom is beduidend minder lucht nodig: geen 14.7, maar 9 kilo lucht per kilo brandstof. Een benzinemo- tor op pure ethanol draait bij de standaard hoeveelheid lucht dus veel te schraal, wat
 8
   6   7   8   9   10