Page 23 - PiledArms 1 2020
P. 23

   BSA SLOPER
 Sloper werd ingeladen.
Tijdens de eerste ritten in Friesland bleek de Sloper toch niet helemaal fijn te lopen. Jacob vertrouwde zijn vrouws laatste aanwinst toe aan Sietse Douma, die niet alleen aan zijklep Harley’s sleutelt maar ook aan andere klassiekers, met het ver- zoek de BSA na te kijken. De monteur kwam tot de ontdekking dat de zuiger niet helemaal fris was en monteerde een M20 zuiger. Daarbij controleerde hij ook de kleppen. Bij deze inspectie bleken ook enkele tanden van het kickstarterquadrant te zijn afgebroken. Voor motorfietsen van deze leeftijd zijn bijna geen onderde- len meer te vinden maar een bevriende instrumentmaker hielp Hennie uit de nood. “Die maak ik wel even,” zei hij. Hij hield zijn woord en heeft een nieuw exem- plaar (na)gemaakt.
De enige verandering die Jacob heeft aan- gebracht is het monteren van een broodje op het achterspatbord en een nieuw zadel. Op de foto’s is duidelijk te zien dat het zadel hoger is gemonteerd dan standaard. Hennie is geen klein vrouwtje en vindt het daarom prettig om iets hoger te zit- ten zodat ze haar benen niet hoeft dubbel te vouwen.
Na deze kleine revisie bleek de BSA een fijne een heel betrouwbare motor te zijn waarmee Hennie veel toerritten heeft gereden. Als enthousiaste deelnemer aan Internationale BSA Rally’s, heeft zij op de Sloper diverse buitenlanden zoals Noorwegen, Zweden en Denemarken doorkruist en heeft ze, dichter bij huis, de Oldtimer Elf Stedentocht gereden. Ze vindt hem prettiger rijden dan de M20 en de handschakeling bevalt haar beter dan de voetschakeling van haar vorige motor. Een prettige bijkomstigheid is dat er zit meer pit in zit dan in de zijklepper. Dat heeft ook een nadeel want hij is moei- lijker te starten, zó moeilijk dat Hennie altijd de hulp van het sterke geslacht nodig
Jacob en Hennie zijn al meer dan 40 jaar rasechte BSA-liefhebbers
heeft om te kunnen rijden. Even alleen een boodschapje doen op de Sloper is er dus niet bij.
Hoewel Hennie nog steeds heel enthou- siast is als het om BSA’s gaat, heeft ze de afgelopen tien jaar niet meer gereden. Dat komt niet alleen omdat zij het rijden min- der leuk vindt maar ook omdat zij minder tijd heeft. De onderdelenhandel die zij samen met Jacob bestiert loopt als een trein waardoor ze veel tijd besteedt aan de inkoop en aan het verzendklaar maken van de bestellingen. Daarnaast staat de firma De Groot op veel beurzen in bin- nen- en buitenland.
Techniek
Op technisch gebied wijkt de Sloper behoorlijk af van de tien jaar jongere M20. Het eerste wat opvalt is de tankschake- ling. Wat ook opvalt is dat op de rechter stuurhelft geen remhendel aanwezig is. Gelukkig heeft de BSA wel een voorrem maar die wordt bediend door het linker voetpedaal, terwijl het rechter voetpedaal de achterrem activeert. Met twee voeten remmen is wel even wennen, maar dat is rijden met handschakeling ook.
Een ander opvallend kenmerk van de Sloper is de dubbele uitlaat (zie hierboven).
De S30 is nog voorzien van een total-loss smeersysteem waarbij de olie wordt opge- slagen in het voorste deel van het carter dat als olietank fungeert. Hierdoor lijkt
De Sloper was de eerste BSA met een zadeltank
  De open kleppen hebben af en toe een spuitje olie nodig
23
   21   22   23   24   25