Page 11 - PiledArms 1 2020
P. 11

     KADER 2
Het Engelse tijdschrift Classic Monthly gaat even- eens in op ethanol. E5 is daar gemeengoed, E10 komt eveneens voor, maar blijkbaar is men aan de pomp niet altijd duidelijk in de presentatie ervan. Ook hier wordt het brandstof systeem als achil- leshiel beschouwd. Men legt het oor te luisteren bij Burlen Fuels Ltd. Deze firma legt zich toe op carburatiesystemen van SU, Zenith Stromberg en Amal.
Sinds de overschakeling levert zij diverse ver- beterde, ethanol bestendige, materialen. We moeten hier maar op vertrouwen, want omtrent toepasbare of juist ongeschikte materialen komt de niet metallurgisch geschoolde al snel in een doolhof terecht. Kort gezegd zijn er de volgende aandachtspunten:
Messing tegenover Viton
Messing vlotterkamer naalden hebben de naam slijtagegevoelig te zijn en gemakkelijk te blijven hangen. In dat geval veroorzaken zij overstro- ming, lekkage of beroerd lopen. Ethanol versnelt de ontbinding van messing, zodat het aanbeveling verdient om naalden met Viton – tip te gebruiken. Viton is een soort rubber.
Vlotter
Plastic vlotters kunnen slecht tegen ethanol. Als er een gaatje in komt blijft de vlotter niet meer drij- ven, waardoor de naald de brandstoftoevoer niet meer kan afsluiten. De carburateur zal dan over- stromen. Met Viton bekleedde vlotters gaan niet kapot en kunnen dankzij een verbeterde schar- nierconstructie fijner worden afgesteld.
Afdichtsetjes
Traditionele afdichtingen, zoals in de H – typen SU, bestaan uit twee kleine en een grote kurk pakking. Ethanol kan deze aantasten. Burlen ontwikkelde nieuwe rubber afdichtingen en zittingen.
Naalden
Verbeterde zilver-nikkel sproeiernaalden zijn nu beschikbaar. De lagere verbrandingswaarde van ethanol zou tot gevolg kunnen hebben dat, omwille van een goed lopende motor, de stan- daard naalden moeten worden vervangen door een andere maat.
Filtratie
Montage van een extra in lijn filter wordt drin- gend aanbevolen om te voorkomen dat bezinksel uit de tank brandstofpomp en carburateur bereikt. Sommige carburateurs zijn voorzien van vingerhoed formaat filters, die vervangen dienen te worden.
Slangenwinkel
Het oude type benzineslang verweekt door ethanol en gaat uiteindelijk lekken. Vermijd oude voorraad (New Old Stock) en sta op nieuwe, ethanolbestendige slangen. Koop van betrouw- bare bron, niet ergens bij een standhouder die je nooit meer ziet.
De binnenkant telt
Burlen’s ethanolbestendige slang is eveneens met staal gevlochten omhulsel verkrijgbaar. De British Standard aanduiding op de rubberslang betekent dat ze E10 bestendig is.
Pomp membranen
Zwetende benzinepomp? Problemen met niet compatibel rubber zijn bekend. Nogmaals; koop geen NOS, maar sta op nieuw ethanolbestendig materiaal.
Elektrische benzinepompen in E10 bestendige uitvoering zijn eveneens leverbaar.
In Nederland kan men voor carburateurservice terecht bij BCCP in Gramsbergen.
    11

   9   10   11   12   13