Page 9 - PiledArms 2 2020
P. 9

 ANTON EN LUUK GAAN STOPPEN!
 WIE NEEMT HET STOKJE OVER?
            Jelle Blauw werd onze vaste muzikant. En we zijn gestart met de “ontbijtser- vice” een verbindend onderdeel van het treffen. Bijzonder is ook het aantal kleine en grotere kinderen die in gezinsverband deelnemen aan het treffen en ieder jaar weer terug willen komen.
De vergoeding die we van de club krijgen, gebaseerd op het aantal bezoekende leden stelt ons in staat dit treffen te organiseren. En de organisatie doen Luuk en Anton samen, met assistentie van Klaas-Jan. Dat is een beetje een smalle basis, maar dat lukt wel omdat we de taken goed verdeeld hebben, bezoekers zelf hun drankjes pak- ken en betalen en het kampeergeld zelf met de campingbeheerder afrekenen. Hoe nu verder, want het is wel duidelijk dat het Noordertreffen in Pieterburen door moet gaan.
Er komt een draaiboek waarin omschre- ven wordt wat er allemaal moet worden
UITNODIGING EN OPROEP!
geregeld en wat daarvoor nodig is, waar het tot nu toe vandaan is geko- men en waar het in te toekomst vandaan kan komen. Want onze bronnen voor het lenen van mate- riaal vervallen ook. We doen een beroep op BSA leden om ons deze
keer te assisteren en hierbij ervaring op te
Hoe nu verder? Want het is wel duidelijk dat het Noordertreffen in Pieterburen door moet gaan.
doen voor de organisatie van toekomstige Noorderteffens. Peter en Elly Lammers hebben al toegezegd op donderdag 2 juli 2020 aanwezig te zijn. Maar we hebben meer mensen nodig. Ook uit het Noorden van het land, want het is toch wel gemak- kelijk als je een beetje in de buurt woont. Geef even te kennen dat je medewerking wilt verlenen, dan sturen we je een draai- boek toe.
 Luuk en Anton ■
 25 JAAR NOORDERTREFFEN
41
Campingbeheerders
Fokje en André genieten mee (2014)
Visje eten in de haven (2014)
Kampvuurzanger Jelle Blauw (2014)


   7   8   9   10   11