Page 15 - PiledArms 2 2020
P. 15

  is besloten voorlopig geen contributiever- hoging voor te stellen.
De clubartikelen zijn nog niet in prijs verhoogd. Dit zal in de loop van het jaar mogelijk wel gebeuren, om de verkoop van clubartikelen anders te kostbaar wordt. De clubartikelen zijn een belangrijke acti- viteit die de club doet, vooral omdat het leuk is en voor herkenbaarheid/ saamho- righeid zorgt (zeker niet omdat dat de kas spekt).
Bovendien wordt de club geacht een ‘Btw- administratie’ op te zetten. Deze staat inmiddels. Er moet zeker nu dus extra goed gelet worden op de bonnetjes bij de declaraties en facturen van leveranciers.
UITGEKLEED
Het zal duidelijk zijn dat het voldoen aan deze verplichtingen ten koste gaat van de vrije “poets- en sleuteltijd” van de betrok- ken bestuursleden, die hier dus ook niet blij van worden.
Het onderwerp Btw-plicht zal deel uitma- ken van de agenda voor de komende ALV. Ook daarna zal het vast een punt van aan- dacht blijven. ■
*Met dankbaarheid hebben we grote delen van dit verhaal geleend van collega-schrij- ver & classic British liefhebber Cees Zwinkels, dat beschreven is het clubblad van de AJS Matchless club.
Toen... en nu:
Theo Schipper
    Theo toen:
1969: de BSA C11 uit 1952 was haast nieuw met alles erop en eraan, had jaren stilgestaan en heel weinig gelopen. Ik kocht hem voor 75 gulden. Ik heb hem geheel omgebouwd naar deze chopper en er 10 jaar heel veel plezier mee gehad.
 Theo nu: geheel in stijl op zijn BSA silver star M23 uit 1939.
 47
1969
      ...nu
    13   14   15   16   17