Page 12 - PiledArms 2 2020
P. 12

 Van de penningmeester
Beste leden,
Hierbij het financiële verslag van de BSA Owners Club Nederland over het jaar 2019. We hebben het jaar opnieuw afgesloten met een batig saldo van € 962,-. We komen nog steeds financieel goed uit en er is dus ook geen aanleiding tot het verhogen van de contributie. Bovendien is ons eigen vermogen toegenomen tot
€ 51.030,-
In de begroting van 2020 verwacht ik een negatief resultaat. De belastingdienst heeft ons per 1 januari 2020 een BTW plicht opgelegd. We zullen 21% BTW van onze contributie af moeten dragen.(zie ook pagina 52)
Omgekeerd kunnen we nu ook BTW terug vragen.
Ons ledenaantal blijft lichtjes groeien, het aantal opzeggingen blijft ieder jaar een beetje gelijk.
Per 1-1 2020 hadden we 561 actieve leden en ondertussen heb ik al weer 5 nieuwe leden ingeschreven.
Uitgebreidere overzichten met toelichting vind je in de jaarrekening op de Algemene Leden Vergadering en daarna op onze site achter het password.
Na 3 jaar penningmeesterschap is dit mijn laatste overzicht en zal ik een financieel gezonde en rijke club overdragen aan mijn opvolger. Het financiële doel van de
club is een gezond en verantwoord financieel beleid voeren, zonder hierbij winst te maken.
De winst die we deze afgelopen drie jaar hebben gemaakt mag wel wat meer toekomen aan onze leden en activiteiten was ook de opmerking van de kascommissie vorig jaar. Daar is vorig jaar al een begin mee gemaakt.
Ik wens de club nog vele goede, gezellige en gezonde jaren toe.
Sieds Hiddema Penningmeester/ledenadministratie BSA-OC Nederland
     Voor het eerst hebben wij een overzicht waar onze leden wonen. Ik heb van elk lid de provincie genoteerd en hier volgt de verrassende uitslag.
Noord-Holland 99 Zuid-Holland 86 Noord-Brabant 72 Gelderland 71 Utrecht 50 Groningen 43
Overijssel 42 Friesland 25 Drenthe 25 Zeeland 19 Limburg 19 Flevoland 2
België 9 - Duitsland 3 - Zwitserland 1 en Australië 1
44
















































































   10   11   12   13   14