Page 11 - PiledArms 2 2020
P. 11

  ALGEMENE LEDEN VERGADERING
ZONDAG 29 MAART
UITNODIGING
    TOERCOMPETITIE EVENT
BSA-OC ALGEMENE LEDEN VERGADERING
DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING WORDT DIT JAAR GEHOUDEN OP ZONDAG 29 MAART
VANAF 12:00 UUR IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM IN
DORPSHUIS DE FURS
Slotlaan 2a
3749AA Lage Vuursche
De ALV is voor de club een belangrijke vergadering waar de leden zich kunnen uitspreken en worden gehoord. Start ALV: 13:00uur
We hopen jullie in grote getale te mogen ontmoeten!!!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de BSA-OC
   JUBILARISSEN
Onderstaande leden zullen worden gehuldigd tijdens de ALV:
40 jaar lid:
Jan Papendrecht Frank Chamalaun R.A. Hazen
Jan van der Zee S.L.J. Vierhout
25 jaar lid:
Jos van Doorn
Erik Doornink
H.M. Touw
Bert van Dijken
Jan van de Bospoort Bernard de Boer T.H.M. Goes
  43
JIJ KOMT TOCH OOK???
   9   10   11   12   13