Page 4 - PiledArms 4 2020
P. 4

 100
VAN DE VOORZITTER
 Mijn leger-M20 stond klaar voor 5 mei en de B31 is gereed voor de Monsterrit, die we komend weekeinde zouden rijden. Helaas zijn alle evenementen afge- last en blijven onze BSA’s nog even “aan de grond”.
Inmiddels zijn overal op aarde mensen ziek geworden door het virus en staat de hele wereld op zijn kop.
Tijdens de persconferentie begin mei heeft de regering enkele versoepelingen bekend- gemaakt. Dit gaf ons hoop om weer ritten en evenementen te kunnen opstarten. Kort daarna hebben wij met ons bestuur onze tweede digitale bestuursvergadering gehouden.
Doel was te bespreken hoe wij de komende maanden omgaan met de beperkingen en wat wij als club op dit moment kunnen betekenen voor onze leden.
Onze club heeft geen zwaarwegend economisch belang, maar vooral een sterk sociaal belang. We willen met onze BSA naar een evenement rijden om daar onze vrienden te ontmoeten. Juist daarin ligt voor het bestuur het dilemma. Moeten wij, ook als het niet echt verboden is, door het land gaan rijden, met het risico dat wij het virus onder elkaar verspreiden? In het bestuur werd hier heel verschillend over gedacht. Wij zijn immers allemaal onafhankelijke types, die graag zelf bepalen wat goed voor ons is. Maar ons ledenbestand bevat ook krasse leden die door hun leeftijd in de kwetsbare groep zitten.
Het bestuur heeft besloten tot 1 augustus geen evenementen of ritten te organiseren. We hebben ook besloten de toercom- petitie voor 2020 te laten vervallen. Meer uitleg hierover op de pagina hiernaast.
We volgen de berichten uit Tsjechië over de organisatie van de Internationale BSA Rally. Deze is nog niet afgelast; het hangt er voornamelijk van af of er eind augustus weer internationaal mag worden gereisd. Ook het Septembertreffen is nog niet afgelast. Wij houden, om in medische termen te blijven, de vinger aan de pols of wij dit kunnen organiseren.
Intussen kunnen we onze hobby nog wel steeds blijven bele- ven. Nederland is een van de weinige landen waar we nog steeds mogen motorrijden. In quarantaine kunnen we prima aan onze motoren werken om ze in een nog betere conditie te krijgen. Contact met elkaar houden en informatie uitwisselen kan ook via internet.
Op Facebook zijn veel groepen actief waarin geschreven wordt over BSA’s. Er zijn zelfs speciale groepen per type BSA, maar het is ook leuk om te zien hoe met BSA’s elders in de wereld wordt gereden. Ga daar eens zoeken: je staat er versteld van wat er over onze BSA’s te kletsen valt!
Leave it to your BSA!
 Aad Otte ■


   2   3   4   5   6