Page 24 - PiledArms 4 2020
P. 24

  NOG VIER PILED ARMS TE GAAN ...
 OPROEP!
 “Onze” Annet stopt aan het eind van dit jaar met het maken van ons prachtige blad! Zij heeft dan 8 jaargangen van de Piled Arms voor ons gemaakt. Een fantastische prestatie, waar we haar heel erg dankbaar voor zijn. De laatste twee jaar heeft ze niet alleen de vormgeving gedaan maar was ze ook redacteur. Sinds de ALV in 2019 hadden we namelijk geen redacteur meer omdat Rob Westerveld na zes jaar moest stoppen met zijn bestuursfunctie. Ondanks diverse oproepen heeft niemand zich voor de taak aangemeld en voelde Annet zich verantwoordelijk om naast de vormgeving de redactie erbij te doen.
Waarom een clubblad?
De vereniging heeft tot doel het in stand- houden van B.S.A.’s, de belangen van haar leden te behartigen en onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onder- houden. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het uitbrengen van een periodiek blad. De redacteur draagt zorg voor het periodiek verschijnen van het clubblad en een redac- tiecommissie ondersteunt de redacteur. Daarbij heb je ook nog een vormgever nodig. Nu we geen redacteur meer hebben en straks ook geen vormgever meer, hebben we als club dus een probleem.
Het bestuur heeft met Rob en Annet gespro- ken over de mogelijkheden. Hoe kunnen we in 2021 verder met ons clubblad.
Wat we nog wel hebben is een vaste groep leden die met enige regelmaat kopij aan- leveren voor in de Piled Arms, een soort redactiecommissie dus.
Onze drukker Blad.NL heeft online een model waar je met meerdere personen in kan werken en zo een blad kan samenstellen.
Wat missen we dan nog?
Ten eerste zekerheid, ten tweede overzicht en als laatste vormgeving.
De redactiecommissie zorgt ervoor dat er voor elke PA voldoende copy in de juiste vorm en volledig wordt aangeleverd.
De redacteur houdt overzicht. Wie levert wat aan? Is er samenhang? Is het compleet en van voldoende kwaliteit?
De vormgever bepaalt hoe het blad eruit komt te zien. Kleuren, opmaak, lettertypes enzovoort.
Plan van aanpak:
1. Vaste rubrieken vaststellen en een ver- antwoordelijke voor de invulling ervan vinden.
2. Een raamwerk voor het blad maken waarin deze vaste rubrieken zijn opgenomen.
3. Het gebruik van Blad.NL online testen met genoemd raamwerk als uitgangspunt.
4. Een redacteur vinden. 5. Een vormgever vinden.
We verwachten van jullie, de leden:
Dat er ideeën komen voor vaste rubrieken. Dat je je aanmeldt om een rubriek te adopteren.
Dat je er serieus over nadenkt om een taak op je te nemen.
Waarom zou je je aanmelden:
Je werkt met een groep enthousiaste cluble- den aan “The Piled Arms” hét blad waar alle leden reikhalzend naar uitkijken.
Je leert andere clubleden kennen en de hele club kent jou.
Je draagt bij aan het voortbestaan van de club, daar zal iedereen je dankbaar voor zijn.
Alle reacties mailen naar Peter Staring alg-secretaris@bsa-oc.com.
120
   22   23   24   25   26