Page 16 - PiledArms 4 2020
P. 16

   HET NOORDERTREFFEN
 door:
Clemens van Dusseldorp, treffencoördinator
VERBROEDERT
(Bijna) 25 jaar geleden kwamen de vrienden Anton Dam en Luuk v.d. Meer op het idee om een treffen te organiseren. Na wat brainstormen besloten ze de omgeving te verkennen voor een geschikte locatie. Het moest een camping zijn die gemoedelijk is en bovendien voldoende vrijheid kan bieden. Zo kwamen ze na een omzwerving in Pieterburen terecht. De naam was overigens ook snel bedacht, het ging ‘het Noordertreffen’ heten.
  Het eerste treffen was nog beschei- den maar het werd steeds groter (Anton zegt nu daarover: vooral de laatste jaren zit er een stijgende lijn in) En het was en bleef het Noordertreffen in Pieterburen.
Omdat het steeds groter werd moest er ook een beroep op de familieleden wor- den gedaan. Zo kwam het dat diverse familieleden van beide organisatoren mee werkten aan het treffen. Het werd een gemoedelijk treffen met een hoge deelname. Om een indicatie te geven, de vorige keer, 2019, waren er 60 BSA leden met aanhang waardoor het totaal aantal personen tot bijna100 kwam!
Het treffen kenmerkt zich door het gastvrije onthaal, gemoedelijkheid, geza- menlijk ontbijt, muziek, BBQ, van deze en gene gevraagde en ongevraagde tech- nische tips, sterke verhalen en sociale contacten. Niet alleen sport maar ook het Noordertreffen verbroedert!
25 jaar wordt 2021
Dit jaar zou het een lustrum worden. Na 24 jaar volhardend organiseren zou het dit jaar dus 25 jaar worden. Luuk en Anton hadden tevens besloten om na dit lus- trum te stoppen. Ze vinden het tijd om het stokje aan anderen door te geven. Na 25 jaar mag dat denk ik ook wel een keer. Toen het besluit van het BSA bestuur viel dat er vanwege corona tot 1 augustus niets meer kan worden georganiseerd viel ook het Noordertreffen van de kalender. Dat betekent dat er dit jaar geen lustrum feest is. Gelukkig zijn Anton en Luuk (met familie en andere vrijwilligers) bereid het treffen nog volgend jaar te organiseren. Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn.
Kom helpen
Ja, en dan moet het stokje door iemand worden overgenomen. Er zijn al vrijwil- ligers die het nodige willen gaan doen en Luuk en Anton hadden al draaiboe- ken gemaakt die zo overgenomen kunnen worden. Kortom alles is op een overname voorbereid.
Het organiseren is geen hiërarchische aan- gelegenheid. Nee, het zijn vrijwilligers die allen een deeltaak op zich nemen. En ja, we zoeken nog wat vrijwilligers. Lijkt het je wat maar twijfel je nog neem dan gerust contact op met Anton, Luuk of de treffen- coördinator en dan kun je bij het volgend treffen, begeleid, zien wat het eventueel in kan houden en wat bij jou past.
 112
Tijdens de editie 2006
   14   15   16   17   18