Page 11 - PiledArms 4 2020
P. 11

   ALCOHOLPROBLEEM
 gen aan electrode of porselein wijzen op een te arm mengsel.
Bestaan er alternatieven voor ethanol?
Superplus met een hoog octaangetal wordt door oliemaatschappijen voorgedragen als oplossing voor alle voertuigen die allergisch op ethanol reageren. Superplus en vergelijkbare producten zijn vanwege hun klopvastheid geschikt voor hoog gecompri- meerde motoren, die vroeger om super 98 vroegen. Deze benzinesoort bevat meestal geen ethanol, zelfs al staat dat op de pomp zuil vermeld. Dit heeft te maken met de Duitse wetgeving, die bij superplus tot 5% ethanol toestaat, maar er niet toe verplicht. Er kan dus ook niks inzitten!
Vaak zit bij de aanduiding 95 Ron of 98 Ron het octaangetal daar ook in de buurt. Wie in Nederland uit is op ethanol vrije benzine met een hoog octaan- getal (102 Ron) kan terecht bij BP Ultimate ongelood en Firezone - dat (nog) niet in alle regio’s uitgebreid leverbaar is.
Firezone claimt dat haar Competititon ethanol vrij is, BP bevestigt dat bij navraag eveneens voor Ultimate. Mijn meer dan 30 jaar oude auto, van een hier niet nader te noemen merk, loopt beter en zuiniger op BP Ultimate. Van verschillende mensen die formeel
DEEL 2
met super 95 toekunnen hoor ik hetzelfde. Als niet kilometervreter vind ik het prijsverschil acceptabel. Pas wel op met sterk reinigende benzine bij ern- stig vervuilde motoren; loskomende koolafzettingen komen in het smeersysteem en er kunnen lekkages optreden.
Tenslotte kan gesteld worden dat het technische schadepotentieel van E10 beduidend minder is dan gevreesd -zolang relatief kleine aanpassingen wor- den doorgevoerd, een voertuig regelmatig wordt gebruikt, en met volle tank plus conserveermiddel wordt gestald.
In feite hebben betrokkenen – auto-industrie, over- heid en olieproducenten - geen van alle hun huiswerk gemaakt. Was er voorafgaand aan de introductie van E10 getest en actief geïnformeerd, dan was er geen met de introductie van loodvrije benzine vergelijk- bare hysterie ontstaan.
De volledige artikelenreeks kan gedownload worden op: www.oldtimer-markt.de/e10
Vertaling en aanvullingen Sjef van Giersbergen
 PRAKTIJKERVARINGEN
• Een expert van een Duitse Bosch servicedienst heeft jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende voertuigen. Sinds de invoering van E10, drie jaar geleden, heeft hij geen enkel pechgeval meegemaakt waarbij storingen rechtstreeks aan de nieuwe brandstof konden worden toegeschreven. Zouden zich concrete problemen bij een bepaald merk of model hebben voorgedaan, dan had de firma Bosch dat zonder twijfel in de openbaarheid gebracht.
• De voorlichter van de Duitse Automobielclub riep meteen na de introductie van E10 oud- en youngtimer bezitters op om de nieuwe brandstof dagelijks te gaan gebruiken. Er formeerde zich een testgroep van 16 proefpersonen, met auto’s die varieerden van een Mercedes 230 uit 1938 en een Citroen SM tot een Golf 2. Er deed ook een BMW R60/6 motorfiets mee.
Zijn reactie: “Aanvankelijk stonden wij zeer kritisch tegenover de zaak en waren benieuwd welke problemen zich het eerst zouden voordoen. Tot op heden was echter geen enkel incident op het gebruik van E10 terug te voeren”.
Ook in het wagenpark van de tijdschriftredactie, waar E10 inmiddels de standaardbrandstof is, hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.
• Al in 1968 maakte Aral reclame voor E15. Te zien op: www.oldtimer-markt.de/alcohol (Kopje: Tanken Sie einen )
107
   9   10   11   12   13