Page 5 - PiledArms 5 2020
P. 5

 CLUBNIEUWS
 Nieuwe leden
Willem Visser Boeshovenweg 26b Allard Jacobsen Huizenkade 22
BE 3840 Borgloon 3826 AN Amersfoort
Opzeggingen
J. ter Horst 6 jaar lid
       ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2020 Op 3 oktober 2020 willen we alsnog de ALV houden.
De op 29 maart j.l. geplande ALV kon vanwege de Corona uitbraak niet doorgaan. Volgens de statuten moet binnen 18 maanden na de laatstgehouden vergadering een nieuwe ALV worden belegd en dat wordt dus op 3 oktober.
Omdat we nu nog niet weten wat er tegen die tijd met groepsbijeenkomsten mag, gaan we uit van een sobere ALV waar alleen de noodzakelijke onderwerpen zullen worden behandeld, t.w.:
– Vaststellen notulen ALV 2019
– Ingekomen stukken
– Financieel jaarverslag 2019
– Bevindingen van de kascontrolecommissie
– Goedkeuring van de ALV op de jaarstukken
– Benoemen kascontrole commissie 2020
– Begroting 2020
– Bestuursverkiezingen
– Rondvraag
Wat we dus niet doen is het huldigen van jubilarissen en andere feestelijkheden. Ook zullen de diverse commissies geen verslag uitbrengen. Dat alles bewaren we voor de ALV2021 die we hopelijk weer “gewoon” met elkaar kunnen houden.
Net als bij het Septembertreffen is vooraf inschrijven verplicht. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de dan geldende Corona regels kunnen wij de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.
Dus meld je aan en kom naar de ALV op 3 oktober.
Aanmelden kan op de website www.bsa-oc.com/nl/alv
Contact via: alg-sekretaris@bsa-oc.com
        GEZOCHT: mensen die vanuit het zuiden naar het septembertreffen gaan en die daarvoor een gezamenlijke rit naar dit treffen willen uitzetten/organiseren. Zou jij daar aan mee willen werken? Neem dan contact op met de Clemens van Dusseldorp tel 06-53746442 of mail naar treffencoordinator@bsa-oc.com
133


   3   4   5   6   7