Page 4 - PiledArms 5 2020
P. 4

 Van onderaf gezien met de klok mee:
Tyas Tatipata
Penningmeester
Jos van Doorn
Bestuurslid
Jos van Noort
Ledenadministratie
Clemens van Dusseldorp Treffencoördinator
Aad Otte
Voorzitter
Peter Staring
Secretaris
Op tafel:
Desinfecterende gel en een keukenrol...
Het afgelopen voorjaar heb ik gemerkt hoe motorrijden voor mij persoonlijk verbonden is met de activiteiten van onze BSA Club. We mochten wel motor- rijden, maar we hadden geen doel om naartoe te gaan. Sinds de Technische
Middag op 16 februari waren er geen clubevenementen meer. Ik heb wel een paar rit- ten in de omgeving gemaakt, en een heel leuke testochtend met de Gold Stars beleefd, maar echt grote afstanden heb ik dit voorjaar niet afgelegd.
Normaal gesproken is na het goed in orde maken van de BSA, het probleemloos ermee rijden de beloning. Maar mijn BSA’s blijken voor mij vooral een reden te zijn om erop uit te gaan en mijn BSA-vrienden te treffen. En dat is wat ik heb gemist dit voorjaar!
Terwijl het virus elders op aarde nog hevig huishoudt, en deskundigen denken dat we er nog enkele jaren rekening mee moeten houden, is er in Nederland alweer voor- zichtig optimisme. De terrasjes komen weer tot leven en de eerste kermis is geopend. Na twee bestuursvergaderingen op afstand, waarbij we elkaar door middel van videobellen konden spreken, hebben wij voor het eerst weer een normale bestuurs- vergadering achter de rug. In De Moespot in Achterveld deze keer, én met anderhalve meter afstand. Het was veel gezelliger om weer met elkaar in levenden lijve te verga- deren dan via het beeldscherm.
Het goede nieuws is dat met de versoepeling van de regels en het openstellen van de horeca er voor ons weer mogelijkheden zijn om evenementen en ritten te gaan organi- seren. De Maas & Waal (dijken) rit staat met een gewijzigde datum op het programma en het Septembertreffen gaat ook door! Dan kunnen we daar toch nog ons 45-jarig jubileum vieren!
Recent ontvingen wij hoopgevende berichten uit Tsjechië over de organisatie van de Internationale BSA Rally. Deze gaat vooralsnog door!
Maar het is nog niet zeker of de Britten en Scandinaviërs ernaar- toe mogen reizen. Voor de leden van BSA-clubs uit de andere continenten lijkt het niet moge- lijk om de reis te maken.
Uiteraard kunnen we niet voor- spellen hoe het in het najaar zal gaan, maar voor de korte termijn is er op BSA-gebied toch weer wat te beleven.
Leave it to your BSA!
Aad Otte ■
VAN DE VOORZITTER
  132

   2   3   4   5   6