Page 23 - PiledArms 5 2020
P. 23

   en daarna als danseres in Londen. Daar ontmoette ze haar eerste echtgenoot die ruim in zijn centen zat. Na diens over- lijden trouwde ze met een vriend van haar eerste man, die ook goed bij kas zat en evenmin oud is geworden. Toen Norah voor de 2e keer weduwe werd, was ze inmiddels erg rijk geworden. Ze was 40 jaar toen ze voor de derde keer trouwde, nu met Sir Bernard Docker, die het uiteraard ook niet aan geld ontbrak. Het leven had Lady Norah een bijzondere les geleerd wat geld betreft: dit kreeg je namelijk niet door hard werken, zoals men vaak denkt. Haar vader had altijd hard gewerkt, maar liet bij zijn overlij- den geen stuiver na en zelf verdiende zij ook weinig toen zij werkte. Maar toen zij stopte met werken, er leuk uit ging zien en plezier begon te maken, stroomden de ponden met miljoenen tegelijk binnen. Dit was dus de manier waarop je het moest doen dacht zij en dat probeerde zij Sir Bernard en het BSA-bestuur te leren. Sir Bernard hield van haar en nam deze visie over. Hij gaf honderdduizenden ponden uit aan publiciteit, die door de raad van bestuur niet was gewenst en die alleen aan de Dockers ten goede kwam en niet aan BSA. Sprekend voorbeeld hiervan is de Daimler (Daimler was ook van BSA) met een beplating van goud, ter waarde van 500.000 pond die klanten moest trekken voor deze dure auto’s, die o.a. ook door het Britse Koninklijk huis werden gebruikt. Hiermee probeerde Sir Bernard de con- currentie van Humber Pullman te breken. Deze gouden auto werd o.a. getoond op de handelsbeurs in Australië. Lady Norah was hierbij persoonlijk aanwezig en voor deze gelegenheid had zij uiteraard spe- ciale kleding nodig o.a. bontmantels, die gekocht werden op rekening van BSA. De directeuren waren het echter niet eens met Lady Norah’s opvatting dat geld van- zelf komt en dat het niet verdiend hoeft te
worden, maar zij zouden haar zienswijze hebben getolereerd als Lady Norah zich niet met het bestuur van de BSA-Daimler groep zou hebben bemoeid. Lady Norah was echter heilig overtuigd van haar gelijk en wist haar echtgenoot hiervan ook te overtuigen, zozeer zelfs dat Sir Bernard de raad van bestuur niet eens meer ver- telde wat hij aan het doen was, alsof dat hun zaak niet was. Lady Norah ging nog verder: zij accepteerde het directeurschap van de firma Hoopers, een dochter-on- derneming, die het carrosserie- werk voor Daimler verzorgde, Bovendien pro- beerde zij een bevriend familielid lid te maken van de raad van bestuur om daar haar invloed te vergroten. Dit alles ging de directeuren te ver en met zes stem- men voor en drie stemmen tegen werd Sir Bernard naar huis gestuurd. Hij werd opgevolgd door Jack Sangster, die de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur werd.
Wordt vervolgd,
Ad van Boheemen
Sir Bernard en
Lady Norah Docker bewonderen in 1954 enkele van de BSA trofeeën
DEEL 1
 151   21   22   23   24   25