Page 22 - PiledArms 5 2020
P. 22

 DE DOOD VAN EEN MOTORGIGANT
  150
Chris Vincent berijdt de A65 Lightning uit de film Thunderball.
gen, moeten we teruggaan tot de oorlog. Gedurende de oorlogsjaren waren 67 fabrieken verenigd onder de BSA-bannier, die hoog werd gehouden door James Leek. Deze bedrijven produceerden motorfietsen, fietsen, legerauto’s, raket- ten, machinegeweren, kanonnen enz, enz. en waren verspreid over heel Groot- Britannië. Er was één einddoel waar al deze fabrieken naar toe werkten en dat was het winnen van de oorlog.
Toen de oorlog eenmaal gewonnen was, viel deze drijfveer weg en maakte men geen M20 ‘s meer om de oorlog te winnen, maar duurzame consumptiegoederen om geld te verdienen. Tegelijkertijd ontstond de klacht over het gebrek aan commu- nicatie en het is vrijwel zeker dat beide factoren verband houden met elkaar. Dit
zal blijken uit de geschiedenis van Sir Bernard en Lady Norah Docker.
De Dockers.
Het jaar 1956 is beslissend geweest voor de geschiedenis van BSA. James Leek , de managing director (algemeen secretaris) verliet de raad van bestuur i.v.m. zijn leef- tijd en zijn slechte gezondheid. Vier weken later werd Sir Bernard Docker ontslagen als voorzitter van de raad van bestuur en vervangen door Jack Sangster. Van beslis- sende betekenis is de rol geweest die Lady Norah, de vrouw van Sir Bernard, hierbij heeft gespeeld.
Lady Norah was van zeer eenvoudige afkomst. Aanvankelijk werkte zij als ser- veerster in een pub in Noord-Engeland


   20   21   22   23   24