Page 21 - PiledArms 5 2020
P. 21

 ‘50 ontstond en dat uiteindelijk één van de directe oorzaken was van de crisis van 1971. Gebrek aan communicatie wil niet zeggen, dat er niet vaak vergaderd werd, of dat er niet vellen papier werden volge- schreven met allerlei rapporten. Hieraan was geen gebrek. Maar, als er een rapport binnenkomt, omdat de nieuwe modellen op alle plaatsen olie lekken en dit rapport in een bureaula verdwijnt en er verder niets gebeurt, is er toch niet goed gecom- municeerd. Communicatie bestaat alleen als er actie op volgt.
Circlips
Een andere oorzaak was, dat de juiste motivatie (uitgangspunt) ontbrak. Het bestuur was er uitsluitend in geïnte-
resseerd, om uit het produceren van “duurzame consumptiegoederen” winst te maken. Het was hierbij om het even wat voor duurzame consumptiegoederen dit waren. Men ging voorbij aan het feit dat het hier specifiek om motorfietsen ging en dat niet iemand een duurzaam consump- tiegoed kwam kopen, maar een motor. Door deze mentaliteit was het ook moge- lijk dat bij een tijdelijk gebrek aan circlips, stukjes ijzerdraad werden gebruikt om de zuigerpen op zijn plaats te houden, met alle kwalijke gevolgen van dien (waar gebeurd).
Met deze uitgangspunten in gedachten zullen we nu de feiten gaan bekijken en zien waar en hoe het in werkelijkheid fout ging. Om hierin een goed inzicht te krij-
Aan goede publiciteitsfoto’s was geen gebrek: Another big twin, foto bestemd voor advertentie in Zweden.
DEEL 1
 149
  


   19   20   21   22   23