Page 11 - PiledArms 5 2020
P. 11

  Ruim 60 jaar op de motor
    door:
George Lambour
Eigenlijk zou dit mijn verhaal ‘Het schuurtje van...’ moeten worden maar het is duidelijk anders uitgepakt. Ik wil jullie graag vertellen hoe ik inmiddels ruim 60 jaar met motoren bezig ben. En bijna alle motoren met alleen kick start!
    Het motorvirus is er bij mij al vroeg ingepompt, mijn vader was altijd met motoren - of ‘stoomfietsen’ zoals hij ze
2
  1
noemde - bezig. Ook was hij een aan- tal jaren voorzitter van de motorclub MAC Hilversum en heeft ook meege- daan aan betrouwbaarheidsritten van die club.
Foto 1 Mijn vader op de BSA tijdens een Betrouwbaarheidsrit van de MAC Hilversum.
3
Foto 3
ringsteken tijdens de Oranjefeesten in de dertiger jaren in Hilversum.
Foto 2 Mijn oom en
tante op de motor van mijn vader voor hun huis. Welk merk motor zou het zijn? Mijn moeder staat in het midden er achter.
    Pa en Ma doen mee met het
  139
▼


   9   10   11   12   13