Page 16 - PiledArms 8 2019
P. 16

      UITNODIGING BSA-OC TECHNISCHE MIDDAG
ZONDAG 16 FEBRUARI
UITNODIGING
         BSA-OC TECHNISCHE MIDDAG - ONDERWERP:
BRANDSTOFFEN EN OLIEËN
  TOERCOMPETITIE EVENT
Er komen gastsprekers die uitgebreid zullen ingaan op beide onderwerpen.
Aankomst vanaf 12 uur met koffie en koek. We starten om 13 uur.
Pauze met wat te drinken en te knabbelen. Einde is om 16 uur.
adres:
De Groene Afslag Amersfoortsestraatweg 117
1251 AV Laren NH
degroeneafslag.nl
       PARELTJES IN HET DIGITALE ARCHIEF
SPECIAAL VOOR DE DUITSTALIGEN ONDER ONS
IS HET “HANDBUCH FÜR MOTORRÄDER BSA” TOEGEVOEGD WAARIN ALLE MODELLEN VAN 1956 WORDEN BESCHREVEN.
Het 42 pagina’s tellende document is gewoon te vinden in ons digitale archief in het mapje “Technical data”.
B.S.A. Motor Cycles LTD. In Birmingham had toen al 36 telefoonlijnen is op het voorblad te lezen. Wie van ons had toen telefoon?
Het pareltje van de maand! Gewoon in te zien op www.bsa-oc.com/voor-leden
  240
Handbuch für Motorräder
B.S.A. MOTOR CYCLES LTD., BIRMINGHAM 11
Service, Spares and Repairs Department—
Directors:
Sir Bernard Docker, K.B.E., J.P. (Chairnan).
J. Leek, C.B.E. J. A. T. Dickinson, O.B.E. H. Gaydon. H. J. Smith Tephones: Birmingham VICtoria 2381 (30 lines)
Telegrams and Cables: „SELMOTO“, Birmingham
Telephones: Birmingham VICtoria 2234 (6 lines) Telegrams and Cables: „SELSERV“ Birmingham
B.S.A. Motor Cycles Ltd., reserve the right to alter the designs or any construc- tional details of their manufactures at any time without giving notice.
January 1956 Printed in England. MCE.838-5

   14   15   16   17   18