Page 13 - PiledArms 8 2019
P. 13

  MAHINDRA BSA ‘TO BE OR NOT TO BE’
 door:
Peter Derks
TER OVERWEGING
Zoals de meesten van jullie zullen weten, is er BSA-nieuws met betrekking tot ontwikkeling van nieuwe BSA modellen uit India van de firma Mahindra, een gerenommeerd motorfietsfabrikant.
  Hieronder artikel 3 uit de statuten waar Peter naar verwiijst (red)
komst van onze club bepalen.
Gaan we voor een conservatieve stelling- name; zoals nu omschreven in artikel drie van de clubstatuten; de deur dicht voor nieuwe BSA’s, of voor een meer progres- sieve koers; toelating van nieuwe BSA’s en
Mahindra heeft de naam BSA gekocht en wil het motorfiets- merk nieuw leven inblazen. Komend jaar mogen we misschien zelfs de eerste nieuwe BSA’s verwelkomen, als we dat willen dan wel te verstaan, want in de statuten van de BSA-oc Nederland is nog geen plaats voor deze nieuwe BSA’s. Artikel drie houdt de nieuwe lichting BSA’s buiten de deur van de BSA club Nederland, evenals de al eerder gepro-
dus wijziging van artikel drie? Deze stel- lingname is belangrijk om op tijd te zijn, voordat de nieuwe BSA’s arriveren, alleen dan kun je gelijk optimaal reageren op de nieuwe situatie en die nieuwe situatie, die komt, of je wil of niet.
Bewustwording
Wat zouden de voor of nadelen zijn van welk besluit dan ook?
Bij ongewijzigde statuten: exclusiviteit, maar geen nieuwe BSA’s toegestaan in de club. Gevolg: teruglopende leden- aantallen en het missen van de link met de toekomst. Immens veel respect is er voor de jongere generatie op oudere BSA’s maar het feit blijft dat de ouderen veruit in de meerderheid zijn en dus (met alle respect) een uitstervend ras.
Een tweestrijd willen we absoluut niet natuurlijk, maar er zijn zeker positieve dingen aan zo’n nieuwe BSA; denk bij- voorbeeld aan een elektrische start voor de oudere motorrijders onder ons. Wat te denken van een combinatie; Nieuwe BSA rijders laten kennismaken en interesseren voor oude BSA motorentechniek en zo je oude BSA kunnen verkopen en veiligstel- len voor het nageslacht?
Dialoog
Het zou in het meest positieve geval zelfs kunnen komen tot een dialoog en samen- werking tussen jong en oud, zowel mens, als BSA, zou dat niet mooi zijn? Zoals gezegd; bovenstaande is slechts ‘ter over- weging’ en wijziging van de statuten alleen mogelijk per democratisch besluit van de ALV. Wetende dat we een hard werkend en wakker BSA-OC bestuur heb- ben kunnen we verwachten dat men tijdig op de actualiteit zal reageren. ■
Wat zouden de voor of nadelen duceerde ‘Regal’ BSA’s. Statuten van
zijn van welk besluit dan ook? onze BSA club heb- ben al eerder een wijziging ondergaan in 1997 dus dat kan het probleem niet zijn, het is mogelijk. De vraag is of we het willen en daarom dit schrijven, om de discussie los te maken en uiteindelijk een standpunt in te nemen, want dat gaat- of je wil of niet- de toe-
 Statuten BSA-OC Nederland Artikel 3.1
De vereniging heeft tot doel het in stand houden, alsmede het bevorderen van het gebruik van motorfietsen van het merk B.S.A. (Birmingham Small Arms), geproduceerd vóór negentienhonderd vier en zeventig (1974), vervaardigd door de Birmingham Small Arms Company Limited (B.S.A. Co Ltd) of BSA Cycles Limited (BSA Cycles Ltd) of BSA Motorcycles Limited (BSA Motorcycles Ltd), statutair gevestigd te Birmingham in Engeland; de belangen van haar leden, in het bijzonder voorzover deze met motor rijden verband houden, te behartigen en onder haar leden een vriend- schapsband te vormen en te onderhouden.
   237


   11   12   13   14   15