Page 11 - PiledArms 8 2019
P. 11

 Kookpunt benzine lager
De toevoegingen aan de benzines zijn door de jaren veranderd. De zogenoemde anti-icingdopes worden weggelaten omdat injectiesystemen het probleem van bevrie- zen niet kennen. Was in het verdere verleden het kookpunt van benzine 76-78 graden Celsius, nu is dat 57-58 graden Celsius. Dit geeft bij een warm wordende carburateur eerder problemen. Ook ver- anderde de soortelijke massa. Dit is weer van invloed op de werking van carbura- teurs die voor hun functioneren gebruik maken van de zwaartekracht.
Vanuit de FEHAC wordt aangeraden in oldtimers alleen brandstof te gebruiken zonder toegevoegd ethanol.
Op basis van ervaringen in de oldti- merpraktijk wordt daarom meestal aangeraden de afstelling qua benzine ‘rij- ker’ te kiezen (grotere hoofdsproeier en/ of hogere positie van de sproeiernaald als dit van toepassing is) om nare effecten als een vastloper te vermijden. Vanuit de FEHAC wordt aangeraden in oldtimers alleen brandstof te gebruiken zonder toe- gevoegd ethanol. Dat zijn nu Shell 98 V-power, BP 98 Ultimate, Ecomaxx old- timerbenzine en de 102 octaan benzine van de TanQyou pompen.
Meten en kennis delen
Om bij een motor te bepalen welke afstelling leidt tot optimaal lopen zijn hulpmiddelen als een rollentestbank en lambdasondes voorhanden. Eigenaren en gebruikers van oldtimers hebben ech- ter meestal deze middelen niet bij de hand en terughoudendheid is geboden. De afstelling op een rollentestbank kan optimaal zijn voor bijvoorbeeld wedstrijd-
Een oude uitlaat met lambda sonde is een mooi hulpmiddel voor het afstellen van de motor.
gebruik terwijl die niet past bij ‘gewone’ gebruiksomstandigheden. Lambdasondes worden in toenemende mate gebruikt door handige sleutelaars die hiermee een nauwkeuriger afstelling bereiken dan met traditionele middelen. Nadeel is dat de oplossing alleen voor die ene auto of motor geldt en niet algemeen toepas- baar is. Toch zijn de oldtimerliefhebbers die zich met deze nieuwere technie- ken bezighouden binnen de clubs vaak belangrijke aanspreekpunten. Zij weten veel over één bepaald merk of type en worden zo de technische vraagbaak voor mede-clubleden.
Binnen clubs delen van kennis en ervaringen
De FEHAC pleit ervoor om binnen de clubs de kennis en inzichten over het juist afstellen van motoren en carburateurs te delen. Veel clubs kennen Technische Commissies of type-specialisten. En de bereidheid om elkaar te helpen is meestal ook wel aanwezig. Mocht binnen de eigen club die deskundigheid ontbreken dan kan ook een beroep gedaan worden op specialisten van bedrijven die zich bezig- houden met motorenrevisie of tuning, al is hier de kennis over oldtimers niet altijd voorhanden.
Daarom: doe vooral navraag binnen de eigen club! ■
De BSA-OC Technische Middag op
16 februari zal gewijd worden aan brandstoffen en olieën, zie de uitnodiging op pagina 240.
  235
   
   9   10   11   12   13