Page 4 - PiledArms 8 2020
P. 4

 VAN DE VOORZITTER
 Het jaaroverzicht over 2020 is kort. Bijna alle evenementen en ritten zijn afgelast en er was voor het eerst in meer dan dertig jaar geen clubruilbeurs. Persoonlijk mis ik de gezelligheid van de clubontmoetingen en het ernaartoe rijden enorm.
Maar gelukkig kunnen we terugkijken op de evenementen voordat het virus kwam aan- gewaaid. Na de lockdown hadden we nog twee toerritten, het Septembertreffen, en de half-digitale ledenvergadering. Memorabel is de Internationale Rally in Tsjechië, die door de reisbeperkingen een uitgebreid Nederlands BSA-treffen is geworden.
De International BSA Committee Meeting, de vergadering die altijd tijdens de Rally plaatsvindt, heeft nu later digitaal plaatsgevonden. Namens onze club had ik de eer aan te schuiven in deze toch wel wonderlijke vergadering. Er waren vertegenwoordi- gers van over de hele wereld, ook uit Amerika, Nieuw Zeeland en Australië. De Aussies zaten al om haf vier in de ochtend met ons te vergaderen terwijl het hier negen uur ’s avonds was...
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we geen traditionele Nieuwjaarsreceptie houden. Omdat wij elkaar toch een gelukkig 2021 willen wensen, denken wij erover een digi- tale ontmoeting te organiseren op zondag 10 januari. Ik stel me voor dat iedereen bij de kachel zit, of in zijn schuurtje bij zijn BSA, en dat we zo het nieuwe jaar kunnen inluiden.
De uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst krijg je per e-mail toegezonden.
Als je er niet zeker van bent of je juiste e-mailadres bij het bestuur bekend is, stuur dan een berichtje aan de ledenadministratie. Mocht je het afgelopen jaar geen nieuwsbrie- ven van de club hebben ontvangen, dan zit je niet in het bestand!
Jammer dat wij op deze manier met elkaar moeten communiceren en we realiseren ons dat de digibeten onder ons extra worden geraakt.
Ook staat nu al vast dat de Hot Rod Rally en de tech- nische middag niet kunnen door gaan in de vorm die wij gewend waren. Als de horeca weer opent en
samenkomsten zijn toegestaan, kunnen er weer eve- nementen worden georganiseerd. Wellicht verandert de vorm van clubbijeenkomsten en moeten we kleine
lokale toertochtjes gaan organiseren.
We mogen blij zijn dat we tot nu toe geen verbod heb-
ben gehad op recreatief motorrijden. Het zijn niet altijd de meest noodzakelijke reizen die wij maken met onze BSA’s, al voelen wij dat natuurlijk wel zo!
Leave it to your BSA!
Aad Otte ■
 228
International BSA Rally Committee Meeting 2020


   2   3   4   5   6