Page 15 - PiledArms 8 2020
P. 15

   misschien een fout had gemaakt. Uit dit alles blijkt wel dat Edward Turner eigen- lijk een tragische figuur was, een briljant ontwerper die een zeer grote vakkennis bezat en die erg toegewijd was aan de motorindustrie, maar die niet open stond voor kritiek en geen overleg wilde plegen. Jack Sangster kan er van worden beschul- digd dat hij de verkeer de man had aangesteld als managing director van de Automotive Division, maar dit kan op twee punten worden verdedigd.
1e Sangster geloofde dat Edward Turners fouten door hem zelf en de rest van de raad van bestuur wel in bedwang zouden kunnen worden gehouden;
2e Sangster kon op het moment dat hij Edward Turner aanstel de niet bevroe- den in wat voor storm het bedrijf terecht zou komen en dat de kleinste zwakheid in zijn opbouw fataal zou zijn.
De periode Sangster eindigde in 1961. Hij koos Eric Turner (geen familie van Edward Turner) als zijn opvolger en deze keus is minder makkelijk te verdedigen. Eric Turner was toen nog tamelijk jong en kwam van de Blackburn Group Ltd., waar hij voorzitter en managing director was geweest. Hi j had dus geen enkele bin- ding met de motorfietsen-afdeling van de firma die hij ging leiden. Dit hoeft geen probleem te zijn als hij die binding na zijn aanstelling maar krijgt, maar dat gebeurde niet. Het was ook onder zijn voorzitter- schap dat BSA overstapte van de fabricage van motorfietsen naar het fabriceren van duurzame consumptiegoederen.
Harry Sturgeon
In 1964 werd Edward Turner vervangen als managing director. Eric Turner zocht diens opvolger niet uit de grote groep medewerkers van BSA, waar zeker capa- bele mensen bij zaten, maar benoemde Harry Sturgeon. Edward Turner werd gedegradeerd tot een eenvoudige direc-
teur. Hij vervulde deze functie gedurende drie jaar. Daarna bleef hij tot het eind beschikbaar als free-lance raadgever. Harry Sturgeon kwam van de Havilland Aircraft Company, waar hij managing director was en wist niets van motorfiet- sen. Hij was een goed verkoper en hij was ook een man met wie men kon praten en die ook wilde luisteren. Punt van kritiek was echter dat hij opvallend weinig ver- antwoordelijkheidsbesef had. Zijn hele leven bestond niet uit BSA, zoals dat bij velen van zijn voorgangers het geval was. In tegendeel: Hij had een boerderij in Hertfordshire en als het goed weer was kon men hem daar vinden i.p.v. in Small Heath. Zijn plaatsvervanger John Balder moest dan de honneurs waar nemen. Sturgeon was verantwoordelijk voor een groot investeringsprogramma in Small Heath dat nogal aanvechtbaar was. Dit gebeurde in 1965 toen een groot aantal nieuwe machines ter waar de van 750.000 pond werden geïnstalleerd, die de pro- ductiecapaciteit verdubbelden. Twee jaar later werd een nieuw systeem geïnstal- leerd waarbij assemblagetechnieken uit de auto-wereld werden toegepast. Dit
Montagelijn van de C15.
DEEL 3
     239

   13   14   15   16   17