Page 4 - PiledArms 3 2020
P. 4

 68
VAN DE VOORZITTER
 Op het moment dat ik dit schrijf had ik op mijn BSA moeten zitten, onderweg naar de algemene ledenvergadering in Lage Vuursche.
Het is een prachtige voorjaarsdag, zonnig en met een frisse noordenwind. De
opkomst zou vast goed zijn, en de vergadering daardoor levendig.
Deze clubontmoeting hebben we helaas moeten uitstellen, net als alle andere evene- menten tot juni.
Het coronavirus verplaatst zich per vliegtuig over de aardbol, maar kan ook met BSA’s worden verspreid tot in de verste uithoeken van het land.
De Bloembollenrit, de Monsterrit en het Indoor Eenhoorntreffen zijn afgelast. Het is te hopen dat het Noordertreffen en het Septembertreffen kunnen doorgaan.
In Nederland mogen we nog met de motor de weg op. In het buitenland is dat over het algemeen verboden. Op Facebook las ik dat de BSA-rijders van Californië tot Frankrijk binnen moet blijven en motorritjes zijn daar dus uitgesloten. We hebben nu wereld- wijd wel extra tijd om te sleutelen!
Het bestuur heeft ook de bestuursvergaderingen opgeschort. De contacten lopen nu via e-mail en telefoon. We hebben een digitale nieuwsbrief verstuurd om het uitstel van de ALV bekend te maken. Omdat we niet wilden dat toch nog iemand de reis zou ondernemen, hebben we ook nog een briefkaart
verzonden aan de leden waarvan wij geen e-mailadres heb- ben. (zie afbeelding) Mocht je zo’n kaart, in de toekomst vermoedelijk een collectors-item, hebben gehad, geef dan je e-mailadres door aan de ledenadministratie! Dan kunnen we jullie nog beter bereiken en het spaart ons kosten en moeite.
Het is jammer dat we niet bij elkaar zijn om de nieuwe bestuursleden te kiezen en het vertrekkende bestuurslid te bedanken. Sieds Hiddema stopt namelijk per 1 april met zijn
bestuurswerk als penningmeester en ledenadministrateur. Om hem op te volgen stelt het bestuur twee kandidaten voor: Tyas Tatipata, die de functie van penningmeester op
zich gaat nemen, en Jos van Noort als algemeen bestuurs- lid die de ledenadministratie gaat voeren. Afgelopen winter hebben zij al warm gedraaid en deze taken al van Sieds
overgenomen. Zodra de ALV kan doorgaan hopen wij jul- lie instemming te krijgen, zodat zij deze taken ook formeel op hun schouders kunnen nemen.
Sieds, bedankt voor je tomeloze inzet voor de BSA Owners Club, zowel voor de finan- ciën van de club als bij de organisatie van treffens en rally’s. We hopen je in de toekomst nog vaak op BSA-treffens te zien!
Leave it to your BSA!
 Aad Otte ■

   2   3   4   5   6