Page 20 - PiledArms 3 2020
P. 20

 Mijn BSA WDM20
  Door:
Hans Muller
Foto’s: William Hill
Het bestuur van de BSA-OC Nederland ontving het verdrietige bericht dat enthousiast BSA-man Hans Muller op 26 maart is overleden. Op zoek naar een foto van Hans kwamen we op www. zuidelijkewandelweg.nl -een Amsterdams archief- deze interessante door Hans geschreven reportage tegen. Hans’ familie gaf ons toestemming zijn reportage hier af te drukken. Hartelijk dank (red.)
     Tijdens de herdenkingsoptocht van 7 mei 2005.
De Amsterdamse Rivierenbuurt
Wat ik heb meegemaakt bij de Berlagebrug was op 7 mei, de intocht van die verken- ningseenheid van de Polar Bears; ik was ook bij die schietpartij op de Dam. Op 8 en 9 mei was ik actief in mijn woonomge- ving: oud West en centrum.
Zuidelijke Wandelweg: traditioneel onderdeel van zondagse fietstochtjes die voerden langs Zorgvlied (daar ligt veel familie) en vervolgens koffie bij het Kalfje. En de Rivierenbuurt is inderdaad al een gigantisch onderwerp op zich; mijn con- nectie is dat ik van 1951 tot mijn diploma in 1955 op de MTS Dongestraat heb geze- ten. Strenge school, directeur Koerts (die in de oorlog zonder tegenstribbelen lijsten
met namen van 18 jaar en oudere leer- lingen ten behoeve van de Arbeitseinsatz aan de Duitsers had verschaft) verbood bijvoorbeeld alle buitenschoolse activitei- ten van de leerlingen zoals feestjes.
De firma Stam, die een kleine vestiging had op de hoek van de straat en via het “Stamraam” ons voorzag van bestelde boe- ken, tekenmaterialen en dergelijke, werd door hem gesommeerd een aankondiging van een klassenfeestje te verwijderen. Enkele uitstekende leraren: “Ome Willem” van der Schrier (beton) en “Snor”Jellema (bouwkunde) waren populair.
Lange uren; ‘s-morgens de theorie, en de middagen waren gevuld met teke- nen, practica (scheikunde, timmeren, metaalbewerking, heb nog steeds plezier van wat ik bijvoorbeeld van hr de Kleer heb geleerd) , landmeten, bouwkun- dige details schetsen in de buurt. Zelfs op sommige zaterdagmiddagen hadden wij “dienst”. Toch wel goede school, al had zij niet de reputatie van bijvoorbeeld Haarlem; het was een goede basis voor mijn latere 41-jarige carrière bij een groot ingenieursbureau.
De school is later gefuseerd met een MTS in de Plantagebuurt; de naam evolueerde van MTS via HTS naar Hogeschool.
De Bevrijdingspagina op de website heb ik overigens afgedrukt voor kinderen en kleinkinderen; dan zullen zij hopelijk iets begrijpen van het waarom ik tranen in mijn ogen krijg als ik deze beelden zie.
 84
   18   19   20   21   22