Page 12 - PiledArms 3 2020
P. 12

 door:
Peter Kampf
Afgelopen winter heb ik met mijn zoon een bezoek gebracht aan het Louwman auto museum in Wassenaar. Dit is echt een top museum, mooie architectuur en vooral een zeer gave verzameling. Niet alleen van exclusieve en bijzondere auto’s en wat motorfietsen, maar ook van aardewerk, posters, tekeningen en andere voorwerpen die met auto’s en vervoer te maken hebben. Er ook zijn er werkplaatsen ingericht, zo realistisch dat het lijkt dat men even een bakkie aan het
doen is, en zo weer terug kan zijn.
Weet je nog
van vroeger?
      In dit museum kwam ik zeker twee leuke din-
gen tegen die iets met onze hobby te maken
hebben; allereerst een Daimler met heel veel goud, ivoor en zebra-
vellen, de eigenaar was de vrouw van een voor-
malig BSA chairman: Lady Docker. Verder vind je er het interieur van de werkplaats van
Tiggeler.
Ik denk dat de oude-
ren onder ons heel wat motorfietsonderdelen bij Tiggeler ter revisie hebben aangeboden.
Ik was aangenaam ver- rast dat deze werkplaats in een museum is veilig gesteld.
Oorspronkelijk kwa- men de machines van
Tiggeler uit de in 1926 failliet gegane Spyker automobiel fabriek. Op sommige gereedschap-
pen staat nog de type nummers van de auto-
modellen vermeld. Na het faillissement
van Spyker werden de machines geveild. Voor een bedrag van
400 gulden nam het hoofd van de draai- erij van Spyker, Hendrik Jan Tiggeler een aantal draaibanken en een kast met gereedschap over en startte vervolgens een eigen bedrijf in een kelder in de Cornelis Trooststraat in Amsterdam.
... je hoorde alleen maar het getik van het nietje in de aandrijfriemen.
Het was voor ons het adres als er iets geslepen gehoond of gedraaid moest worden. Een unieke zaak omdat alle machines, draaibanken, boor- hoon- machines, freesbanken etc. met platte riemen werden aangedreven. Ik kan
me nog herinneren dat het erg stil was: geen gillende machines, maar alleen het getik van het nietje in de aandrijfriemen. En natuurlijk het zachte geschuur van boren.
In de tweede wereldoorlog werden
de machines door de Duitsers gevor- derd. Maar op dolle dinsdag in 1944 heeft Tiggeler de machine terugge- haald. “gewoon op de vrachtwagen gezet en nooit meer wat van gehoord”. Het bedrijf bleef bestaan tot 2006, totdat
Wil Tiggeler de pensioengerechtigde leeftijd behaalde. Hij was de derde gene- ratie Tiggeler die in het bedrijf gewerkt heeft. Overigens wel alleen, de Arbowet verbood hem personeel aan te nemen
     76
De Daimler van Lady Docker
De Daimler van Lady Docker, de vrouw van een voormalig BSA chairman
De Daimler van Lady Docker
   10   11   12   13   14