Selecteer een pagina

BSA Owners Club International Rally Reglement

Iedere deelnemer verklaart van dit reglement kennis te hebben genomen.

 

 • De rally zal bekend staan onder de naam: “The BSA Owners Club 54th International BSA Rally”.
 • Aan de rally kan worden deelgenomen door iedereen (en hun familie) die lid is van een BSA club en als zodanig voorkomt op de ledenlijst van die club.
 • Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij komen met een BSA motorfiets.
 • Deelname aan de rally zonder BSA motorfiets is alleen mogelijk met toestemming van de rally commissie. Toestemming wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gegeven.
 • Niet BSA’s moeten op de camping apart parkeren, mogen niet deelnemen aan de line up en moeten bij een rit achter de groep rijden.
 • Andere voertuigen, met inbegrip van aanhangers moeten zodanig worden geparkeerd dat zij geen gevaar voor de rally opleveren. Hierbij moeten de aanwijzingen van de rally commissie worden opgevolgd.
 • Alle deelnemers dienen zich op een beschaafde manier te gedragen en zullen de aanwijzingen van de rally commissie ten aanzien van gedrag, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen dienen op te volgen.
 • De regels van de camping worden als onderdeel van dit reglement beschouwd en dienen te worden nageleefd.
 • Deelname is alleen mogelijk bij voorinschrijving. Nadat de inschrijfperiode is geëindigd, is het slechts nog mogelijk in te schrijven als de omstandigheden dat toelaten. De inschrijfkosten worden dan verhoogd met 10%.
 • Met het ondertekenen en/of inzenden van het inschrijfformulier gaat men akkoord met het rallyreglement.
 • De rallycommissie heeft het recht om deelnemers te weigeren en om misdragingen op een passende wijze te corrigeren.

Distance Ferry Europoort Rotterdam – IJhorst 219 km
Distance Ferry IJmuiden – IJhorst 166 km
Distance Ferry Kiel – IJhorst 405 km