Selecteer een pagina

Lid worden van de Nederlandse BSA Owners Club De contributie

De contributie bedraagt € 40,00 per kalenderjaar. Als je lid wordt in december is het bedrag inclusief de contributie voor het daarop volgend jaar.

Jaar: € 40,00. – 2e kwartaal: € 30,00 – 3e kwartaal € 20,00 – 4e kwartaal € 10,00

Gezinsleden zijn familie van, of wonen met een ander lid of leden op eenzelfde adres en ontvangen geen clubblad extra. Contributie van ieder gezinslid bedraagt € 5,00 per jaar.

Lid worden

Vul op het aanmeldformulier uw gegevens volledig in en klik daarna op de knop ” verzenden“.

Welkomstboekje

Het welkomstboekje van de BSA Owners Club Nederland bevat onder meer een servicegids met veel handige adressen, de statuten van de club, de ledenlijst, een handige boekenlijst, de archieflijst van de club, enz, enz…

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de bsa club eindigt na schriftelijke opzegging altijd op 31 december. Uw opzegging moet vóór 1 december ontvangen zijn. U kan opzeggen per brief of met een e-mail aan de penningmeester (zie voor het adres het clubblad de Piled Arms). Penningmeester Sieds Hiddema

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny