Selecteer een pagina

Lid worden kan simpel door in onderstaand formulier uw gegevens in te vullen, hierna wordt er contact met u opgenomen.

De BSA-OC gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor:

  • Het toesturen van ons clublad “The Piled Arms”.
  • Het bevorderen van een vriendschapsband onder de leden.
  • Het uitwisselen van informatie tussen bestuur en leden.

Een en ander is vastgelegd in de statuten en huisregels van de club.
Via deze link kunt u de Privacy Statement downloaden van de BSA-OC.

U kunt ze nalezen op de site en in het Welkomstboekje dat u bij aanvang van uw lidmaatschap krijgt toegestuurd.

Met het verzenden van het aanmeldformulier geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens voor genoemde doelen gebruikt mogen worden.

Inschrijfformulier

Geslacht

In het bezit van een BSA

Ik wil graag de BSA-OC nieuwsbrief ontvangen om altijd op de hoogte te blijven van club activiteiten.

Hierbij ga ik akkoord met de statuten en huisregels van de BSA-OC Nederland

Ik machtig de penningmeester van de BSA-Owners Club Nederland om jaarlijks de contributie van mij bankrekening af te schrijven en stuur het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier naar de penningmeester. Dit wordt u toegezonden met het welkomstpakket.