Selecteer een pagina
Hierbij nodigen wij u uit  voor de FEHAC Academy ‘Olie & Smeermiddelen’.

Deze uitnodiging geldt ook voor uw geinteresseerde leden.

Kroon Oil, FEHAC Business Partner, geeft een technische avond over het gebruik van olie en smeermiddelen in oldtimers. Wat zijn additieven? Waarom kan verkeerde olie een gevaar opleveren voor uw klassieke voertuig?

Locatie: Amersfoort

Datum: woensdag 2 september 2015 (zaal open 19.00 uur)

19.30 tot 20.30 uur               lezing deel 1

20.30 tot 21.00 uur               pauze

21.00 tot 21.30 uur               lezing deel 2

21.30 tot 22.00 uur               vragen

Deelname à € 4,= per persoon (incl. koffie/thee).

Uw betaling op rekeningnummer NL 05 INGB 0001 3044 83 t.n.v. FEHAC onder vermelding van FEHAC Academy, het aantal deelnemers en uw emailadres zien wij graag tegemoet. U ontvangt per email de locatie en uw toegangsnummer.

secretariaat@fehac.nl