Selecteer een pagina

Milieuzone voor tweewielers in de maak
Recent vond er weer een CTW Achterbanbijeenkomst plaats. Tien clubs hadden vertegenwoordiger(s) gestuurd om te horen wat de Commissie TweeWielers afgelopen jaar allemaal heeft gedaan en wat de toekomstplannen zijn. Opvallend was dat in de verschillende presentaties van die dag, de plannen om milieuzones ook voor tweewielers in te voeren, een prominente rol innamen. Vooralsnog heeft alleen Amsterdam plannen om de brom- en snorfietsen aan de milieuzone-ketting te leggen. Het gevaar ligt op de loer dat meer gemeenten milieuzones invoeren waar geen rekening gehouden wordt met mobiel erfgoed. Zo moeten we als CTW ook zeer waakzaam zijn dat klassieke motoren niet ook aan het milieubeleid van gemeenten ten slachtoffer vallen. Daarom is de inzet van de FEHAC op dit terrein erg belangrijk en verdient van ons allemaal brede aandacht en steun.

Jeugd interesseren voor motoren
Andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren:erfgoedritten,ledenadministraties en hoe deze het beste op te zetten, aansprakelijkheidsverzekeringen (voor FEHAC-leden ‘gratis’ omdat deze verzekering in de contributie vervat zit), en last but not least: hoe is jeugd bij klassiekers te betrekken? Want de gemiddelde leeftijd van de motorrijder in Nederland blijft stijgen en het blijkt steeds lastiger de aan computers verslaafde jeugd in plaats van vierkante en afgeplatte vingers eens vette en zwarte handen te geven. Soms gaat het van vader op zoon.

Voor het eerst tweewielers op de Nationale Oldtimerdag
Eén ding is zeker: het tonen van ons mobiel erfgoed aan het grote publiek helpt om sympathie en enthousiasme te creëren, We hopen dat daarmee ook bij de jeugd belangstelling ontstaat voor onze mooie hobby. Daarom vond de FEHAC belangrijk om op een echt auto evenement als de Nationale Oldtimerdag op 18 juni in Lelystad ook eens uit te pakken met motoren.