Selecteer een pagina

FIVA ID Card voortaan ook digitaal aanvragen

De FIVA Identity Card (IC) is een kaart waarmee de identiteit van het historische voertuig aangetoond kan worden.
Als men inschrijft voor een historisch evenement, kan de organisatie verlangen, dat er bij het voertuig een FIVA Identity Card aanwezig is. Zo’n evenement kan een historische rally zijn, maar ook een concours d’elegance Als een evenement een FIVA status heeft, is een van de verplichtingen van de organisatie om bij de ingeschreven voertuigen een FIVA Identity Card te verlangen. Het voordeel voor de organisatie is, dat het hiermee aantoont, dat het daadwerkelijk om een evenement met historische voertuigen gaat. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van de nodige vergunningen. Een FIVA Identity Card wordt n.l. alleen afgegeven voor voertuigen ouder dan 30 jaar. Alle voertuigen met IC vallen onder het Mobiel Erfgoed.

Let op, dat de FIVA Identity Card geen bewijs is van originaliteit of authenticiteit van het voertuig, maar dient ter identificatie van voertuigen bij evenementen. Dit staat ook met zoveel woorden op de IC.

De FIVA Identity Card is niet bedoeld om te worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 FEHAC geeft de IC’s uit voor voertuigen met een Nederlands kenteken. Voor voertuigen met een buitenlands kenteken geeft de FIVA ANF van dat betreffende land de IC uit.

Voor de aanvraag bij FEHAC moest tot voor kort per post het aanvraagformulier met 3 foto’s en verschillende bijlagen verstuurd worden. Omdat het FEHAC secretariaat maar een dag per week fysiek bemand is, wordt de post ook maar een keer per week gezien. Hierdoor werden aanvragen niet direct verwerkt. Vanaf nu is de aanvraag ook digitaal mogelijk. Dit is handiger voor de aanvrager maar hierdoor wordt de doorlooptijd van de aanvraag ook niet onnodig verlengd.

Op de site http://fehac.nl/fiva-id-cards/ staat deze nieuwe procedure beschreven in de toelichting  (de formulieren zijn hetzelfde gebleven).

 Bezoek ook eens onze website: fehac.nl