Selecteer een pagina

FEHAC nu lid van de FIVA Motorcycles Commission

Het afgelopen voorjaar is Doede Bakker door de FEHAC ALV benoemd als nieuwe voorzitter van de Commissie Tweewielers (CTW) en daarmee ook als FEHAC-bestuurslid. De CTW is ervoor om te zorgen dat eigenaren van motorfietsen, scooters, bromfietsen en dwergauto’s van 25 jaar en ouder tot in lengte van jaren op een legale manier eigenaar kunnen zijn en op een redelijke wijze van het gebruik kunnen genieten. Veel komt er uit het buitenland, van Europese wetgeving tot het importeren van klassieke motorfietsen zelf. Daarom is het zinvol om eens over de grens te gaan kijken of aansluiting bij de wereldwijde organisatie voor FEHAC, de FIVA[1], een voordeel voor de Nederlandse klassieke motorfietseigenaar kan betekenen.

De FIVA heeft een speciale commissie voor tweewielers, de zogenaamde Motorcycles Commission. Tot nu toe waren de activiteiten beperkt tot het vergroten van de zichtbaarheid van klassieke motoren voor het publiek. Elk jaar wordt daartoe ergens in Europa een ‘World Motorcycles Rally’ georganiseerd. Daar kwamen enkele honderden mensen met hun klassieker op af. Het levert altijd weer een prachtig schouwspel op, al die motoren van het begin van de twintigste eeuw tot eind jaren zeventig.

Als het werk van de Motorcycles Commission daartoe echter beperkt blijft is dat naar de mening van FEHAC toch wat erg mager. De FIVA heeft als slogans ‘We protect, we preserve, we promote’ en Ýesterday’s Vehicles on Tomorrow’s Roads’. Daarmee zegt de FIVA te streven naar de (wettelijke) bescherming, het behoud en de promotie van klassieke voertuigen om daarmee in de toekomst te kunnen blijven rijden. FEHAC is van mening dat de Motorcycles Commission voor al die onderwerpen naar de specifieke belangen van motoren moet kijken. Dat houdt niet op bij het organiseren van een World Rally, hoe mooi dat evenement op zichzelf ook is. Als deze commissie zou functioneren in het hele scala zou lidmaatschap interessant kunnen zijn voor FEHAC.

Om daarin verandering te brengen moet je lid zijn. Mede in het kader van FEHAC 2.0 heeft het FEHAC-bestuur besloten Doede te nomineren voor het lidmaatschap van de FIVA Motorcycles Commission. De jaarlijkse Algemene Vergadering van de FIVA in Krakau heeft in oktober dit jaar deze nominatie gehonoreerd en daarmee vertegenwoordigt Doede nu de Nederlandse inbreng in deze FIVA-commissie.

Zijn inbreng zal er op gericht zijn om de activiteiten te verbreden naar belangrijke onderwerpen als cultuur zoals het behoud van klassieke motorfietsen als ons mobiele erfgoed, en wetgeving. Beide onderwerpen staan wel elders op de agenda van de FIVA, maar als er specifieke belangen van tweewielers aan de orde zijn bestaat de kans dat deze over het hoofd gezien worden. Doede heeft intussen een voorstel gedaan in de vorm van een strategie voor de FIVA Motorcycles Commission. Deze staat nu prominent op de agenda.  Daarmee kan de hele ambitie worden waargemaakt die FEHAC ook in Nederland nastreeft: het zorgen dat we kunnen blijven genieten van klassieke tweewielers in de oorspronkelijke staat op een legale manier tot in lengte van jaren.