Selecteer een pagina

17 juni 2018 – de Nationale Oldtimerdag

De Nationale Oldtimerdag is als eerste grote evenement in Flevoland en als eerste oldtimermeeting in ons land door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed te Arnhem opgenomen in het Netwerk van Immaterieel Erfgoed Nederland.

Immaterieel erfgoed is, als tegenhanger van materieel erfgoed (gebouwen, monumenten etc), dynamisch en levend erfgoed. De Nationale Oldtimerdag, ieder jaar op Vaderdag georganiseerd op de Bataviaboulevard in Lelystad, scoort op het gebied van deelnamekwaliteit, historische waarde, maatschappelijke relevantie, bezoekersaantallen en bewezen continuïteit.

‘Wij zijn bijzonder verheugd dat de voordracht is geaccepteerd’, vertelt  William van der Meulen, voorzitter van de organisatiecommissie Nationale Oldtimerdag. ‘Het evenement heeft de uitstraling en de publicitaire waarde bereikt die kennelijk past bij deze erkenning. Wij zullen ons inzetten die waardering telkens waar te maken, want zoals de sportwereld zegt: de top halen is moeilijk, op de top blijven zo mogelijk nog moeilijker. Het schrikt ons niet af .’

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed kent een drietal erkenningen: opnemen in het netwerk, opname in de inventaris of opnemen in het register. Als eerste stap is de Nationale Oldtimerdag nu opgenomen in het netwerk. ‘En daar mogen we als organisatie best trots op zijn.’

De Nationale Oldtimerdag is een jaarlijks terugkerend evenement voor historische automobielen, dat – traditioneel – op de derde zondag van juni plaats vindt.Mensen uit het hele land grijpen deze dag aan om zich te vergapen aan de honderden prachtige oude auto’s of meteigen oldtimer af te reizen naar de hoofdstad van Flevoland. Dit jaar wordt op zondag 17 juni a.s. de 34-ste editie georganiseerd met ruim 400 deelnemende klassieke automobielen. Het evenement is uitgegroeid tot de grootste oldtimermeeting in de Benelux.

Naast deze opname in het Netwerk van het Immaterieel Erfgoed Nederland kreeg de Nationale Oldtimerdag in 2016 de internationale status ‘high standard’, toegekend door de Federation Internationale Vehicules Ancien (FIVA), onder patronage van de Unesco.